Close
 

Petrochemický priemysel

Falck má bohaté skúsenosti s prácou pre najväčšie svetové ropné, plynárenské a petrochemické spoločnosti. Sme kľúčovým partnerom pre našich zákazníkov, ktorí sa môžu spoľahnúť na naše znalosti a zdroje potrebné na ochranu pred požiarom.


Koncepcia spoločnosti Falck je jednoduchá: prispôsobujeme našu bohatú ponuku riešení protipožiarnych služieb vašim konkrétnym potrebám. Ponúkame efektívnu a komplexnú požiarnu ochranu klientom vrátane medzinárodných spoločností z oblasti produkcie ropy, zemného plynu a petrochemického priemyslu. Spolupracujeme s rafinériami, terminálmi a závodmi na výrobu chemických látok a liekov.


Spoločnosť Falck je kompetentný, spoľahlivý a lojálny partner, ktorý rozumie potrebám požiarnej ochrany v petrochemickom priemysle. Ponúkame prispôsobené balíčky riešení pre vaše zariadenie, ktoré vám zaručia úplnú spokojnosť a protipožiarnu bezpečnosť aj v budúcnosti.

 

Služby

 • Manažment hasičských útvarovSlužby požiarnej prevencie
  • Služby údržby
  • Ďalšie služby
 • Konzultačné služby
  • Hodnotenie rizika založené na scenári
  • Príprava modelov následkov požiarov a výbuchov
  • Plánovanie núdzových zásahov
  • Plány krízového riadenia
  • Plánovanie nepretržitej prevádzky a krízové riadenie
  • Technické protipožiarne zabezpečenie
  • Návrh a špecifikácia systémov na detekciu ohňa a plynu
  • Určenie veľkosti protipožiarnej jednotky
  • Porovnávacia analýza hasičských a záchranných služieb
 • Hasičské školenie
  • Porovnávacia analýza
  • Hasičské školenie
 • Ďalšie služby
  • Záchranná zdravotná služba
  • Zdravotná starostlivosť