Close

Operationeel toezicht

Een transparante, gecontroleerde en continue rapportage is van cruciaal belang als het gaat om het uitbesteden van zoiets essentieels als uw brandweerkorps. Bij Falck documenteren en monitoren we alle diensten die we leveren via een Service Level Agreement (SLA), een vastomlijnd servicecontract.


We meten bovendien voortdurend de KPI's (belangrijkste prestatie-indicatoren) en zorgen ervoor dat we wat betreft onze doelen en plannen op een lijn zitten met de klant om de kosten te optimaliseren.


Als u de brandweerzorg uitbesteedt aan Falck, betekent dat voor u het volgende:

 

  • Uw brandweer functioneert fundamenteel eenvoudiger
  • U krijgt meer controle over uw financiën door een contract aan te gaan waarbij u maandelijks een vast afgesproken bedrag betaalt
  • U ontwikkelt samen met ons een investeringsplan tijdens de contractsluitingsfase om uw materieel te optimaliseren
  • Er wordt sterk ingezet op kostenbeheersing bij de aanschaf van goederen en diensten, die worden geleverd door een leverancier met een holistisch begrip van het functioneren van uw brandweerkorps

Ons speciaal ontwikkelde IT-management-/besturingssysteem zorgt ervoor dat we goed toezicht kunnen houden op uw brandweerkorps en een overzicht hebben van alle geleverde diensten en resultaten. Dit betekent voor u dat u continu inzicht hebt in alle informatie over KPI's en geleverde diensten en dat u daarover ook rapporten kunt opvragen.


Zie ook

Neem contact met ons op voor meer informatie

We kunnen helpen met alles wat te maken heeft met brandweerzorg
Ga naar onze contactpagina

Princenhagelaan 13

4813 DA Breda

The Netherlands​

 

Tel.: +31 (0) 85 130 78 45